Kolekcja Danuty Wróblewskiej. Aukcja Dzieł Sztuki (wyniki)
9 lutego 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 800 zł
Numer obiektu na aukcji
25

Cena wylicytowana: 1 800 zł

pastel/papier, 42 x 30 cm
sygnowany i datowany p.g.: '7 II 91 Panek'
na odwrociu dedeykacja p.d.: 'z Wdzięcznością | dla Pani Danuty | Wróblewskiej Jurek | Kraków, 12.4.91'
ID: 44617
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.