Jakub Zucker. Nowoczesny romantyk (wyniki)
20 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 40 000 zł
Numer obiektu na aukcji
9

Cena wylicytowana: 40 000 zł

olej/płótno, 62 x 77 cm
sygnowany p.d.: 'J. Zucker'
na odwrociu napis czarną farbą: ‘8722 | In Spain’ oraz nalepka Hertz Art Gallery w Nowym Jorku
ID: 82393
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • Jakub Zucker, tekst Joanna Tarnawska, Warszawa 2011, s. 25 (il.)