Jakub Zucker. Nowoczesny romantyk (wyniki)
20 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 200 zł
Numer obiektu na aukcji
38

Cena wylicytowana: 4 200 zł

olej/papier, 29,5 x 22 cm
sygnowany u dołu pośrodku: 'J. Zucker'
ID: 82238
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • Jakub Zucker, tekst Joanna Tarnawska, Warszawa 2011, s. 43 (il.)