Jakub Zucker. Nowoczesny romantyk (wyniki)
20 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 8 500 zł
Numer obiektu na aukcji
2

Cena wylicytowana: 8 500 zł

olej/płyta pilśniowa, 35,5 x 27 cm
sygnowany l.g.: 'J. Zucker.'
ID: 74651
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Literatura
  • Jakub Zucker, tekst Joanna Tarnawska, Warszawa 2011, s. 55 (il.)