GRAND HOTEL | SOPOT. Aukcja kolekcji (wyniki)
6 lipca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
45

Cena wylicytowana: 10 000 zł

olej/płótno naklejone na płytę, 63,5 x 74 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany p.d.: 'Mokwa'
ID: 67739
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.