GRAND HOTEL | SOPOT. Aukcja kolekcji (wyniki)
6 lipca 2019 godz. 19:00

Marian Mokwa (1889 Malary - 1987 Sopot)
Pejzaż morski, lata 50/60 XX w 
Cena wylicytowana: 13 000 zł
Numer obiektu na aukcji
38
Marian Mokwa (1889 Malary - 1987 Sopot)
Pejzaż morski, lata 50/60 XX w 

Cena wylicytowana: 13 000 zł

olej/płótno, 68,5 x 78,6 cm
sygnowany p.d.: 'Mokwa'
ID: 67716
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.