GRAND HOTEL | SOPOT. Aukcja kolekcji (wyniki)
6 lipca 2019 godz. 19:00

Autor nieznany
M.S. Piłsudski wpływający do portu, 1935
Cena wylicytowana: 500 zł
Numer obiektu na aukcji
29
Autor nieznany
M.S. Piłsudski wpływający do portu, 1935

Cena wylicytowana: 500 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 12,1 x 20,9 cm
ID: 68575
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.