GRAND HOTEL | SOPOT. Aukcja kolekcji (wyniki)
6 lipca 2019 godz. 19:00

Marian Mokwa (1889 Malary - 1987 Sopot)
Las pomorski, lata 50.-60. XX w.
Cena wylicytowana: 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
46
Marian Mokwa (1889 Malary - 1987 Sopot)
Las pomorski, lata 50.-60. XX w.

Cena wylicytowana: 10 000 zł

olej/płótno, 68 x 78 cm
sygnowany p.d.: 'Mokwa'
ID: 67736
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.