Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
19 maja 2020 godz. 20:30

Stanisław Fijałkowski (ur. 1922 r., Zdołbunów na Wołyniu)
"Talmudyczna autostrada na śmierć Tadeusza Brzozowskiego", 1987
Cena wylicytowana: 2 600 zł
Numer obiektu na aukcji
245
Stanisław Fijałkowski (ur. 1922 r., Zdołbunów na Wołyniu)
"Talmudyczna autostrada na śmierć Tadeusza Brzozowskiego", 1987

Cena wylicytowana: 2 600 zł

linoryt/papier, 64 x 49 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'Talmudyczna autostrada | na śmierć Tadeusza Brzozowskiego | 32/50 | S. Fijałkowski 87'
ID: 84708
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.