Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
19 maja 2020 godz. 20:30

Cena wylicytowana: 13 000 zł
Numer obiektu na aukcji
203

Cena wylicytowana: 13 000 zł

litografia barwna/papier żeberkowy, 81,5 x 42,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Jerzy Nowosielski 1997 r.' oraz opisany l.d.: '27/50'
ID: 82179
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.