Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
19 maja 2020 godz. 20:30

Victor Vasarely (1906 Pécs - 1997 Paryż)
"Kantara-2" z teki "Clarities (Amiel)", 1970
Cena wylicytowana: 4 800 zł
Numer obiektu na aukcji
210
Victor Vasarely (1906 Pécs - 1997 Paryż)
"Kantara-2" z teki "Clarities (Amiel)", 1970

Cena wylicytowana: 4 800 zł

litografia/papier, 56 x 50 cm (arkusz)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'vasarely' oraz opisany l.d.: '119/250'
wydawca: Denise Rene / Atelier Arcay / Leon Amiel, Nowy Jork
ID: 80435
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Victor Vasarely: Catalogue Raisonne 1. Printed Editions 1949-1991, red. Pedro Benavides, Michele Vasarely, Caracas 2015, s. 57, poz. kat. 147 (il.)