Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
19 maja 2020 godz. 20:30

Cena wylicytowana: 2 800 zł
Numer obiektu na aukcji
238

Cena wylicytowana: 2 800 zł

litografia barwna/papier, 30 x 50 cm (zadruk)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Lebenstein 85', opisany ołówkiem l.d.: '107/150'
ID: 83495
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.