Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
19 maja 2020 godz. 20:30

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
237

Cena wylicytowana: 1 900 zł

litografia barwna/papier, 49,5 x 30 cm (zadruk)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Lebenstein 85', opisany ołówkiem l.d.: 'XI/L'
ID: 83494
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.