Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
7 lutego 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 11 000 zł
Numer obiektu na aukcji
2

Cena wylicytowana: 11 000 zł

serigrafia barwna/papier, 91 x 71 cm (zadruk)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Jerzy Nowosielski 1997', oraz opisany ołówkiem l.d.: '26/50'
ID: 66681
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Marzę o kobietach, których nie ma i dopiero muszę je namalować”. JERZY NOWOSIELSKI Jerzy Nowosielski uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku. Malarz, scenograf, rysownik, teoretyk sztuki oraz teolog – był artystą, którego trudno określić jednym słowem. W swojej twórczości eksperymentował z rozmaitymi technikami, z powodzeniem próbował tworzyć dzieła w prawie wszystkich gatunkach malarskich. Artysta znany jest przede wszystkim ze względu na swój malarski dorobek, ale warto zaznaczyć, że od lat 60. XX wieku zajmował się także grafiką. Tematy jego prac graficznych pokrywają się z tematami, którymi poświęcał swoje grafiki – wizerunki kobiet, abstrakcje, geometryczne kompozycje. W katalogu prezentujemy cztery grafiki artysty z lat 90., których bohaterką jest kobieta. Na niektórych z nich z łatwością można rozpoznać kobiece rysy twarzy, piersi oraz zarys ciała. Na innych natomiast postać kobieca zostaje przedstawiona w sposób abstrakcyjny, a kobiece atrybuty zdają się jedynie zasugerowane. Artysta podkreślał, że celem jego malarstwa jest uczynienie z kobiety na powrót obiektu kultu oraz centralnej postaci w światopoglądzie społeczeństw. Cielesność i strefa sacrum w sztuce Nowosielskiego zawsze się ze sobą splatają. Kluczowym momentem w jego karierze było zetknięcie się z ikoną, której tajniki zgłębiał już ze świadomością sztuki nowoczesnej. Fascynacja ikoną wyrobiła w artyście poważny, duchowy stosunek do działalności artystycznej, który został jeszcze pogłębiony po rocznym pobycie w nowicjacie, w Ławrze Poczajowskiej pod Lwowem. Okres odosobnienia, odciągnięcia od potocznych spraw wyrobił w artyście fascynację wschodnią liturgią i doprowadził do przełożenia dogmatów prawosławia na kwestie artystyczne. Uznany powszechnie za jednego z ważniejszych współczesnych pisarzy ikon i czołowego polskiego malarza II połowy XX wieku, Nowosielski postulował wprowadzenie pierwiastka erotycznego do sfery duchowej i religijnej. Artysta w wielu wypowiedziach podkreślał rolę seksu w swojej twórczości, natomiast w odniesieniu do swoich prac chętnie stosował termin „figuracja erotyczna”.