Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lutego 2020 godz. 19:00

Wojciech Kołacz / OTECKI (ur. 1984 r.)
"Wzrok słyszy czego oczy nie widzą", 2011
Cena wylicytowana: 700 zł
Numer obiektu na aukcji
32
Wojciech Kołacz / OTECKI (ur. 1984 r.)
"Wzrok słyszy czego oczy nie widzą", 2011

Cena wylicytowana: 700 zł

linoryt/papier, 69 x 48,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: '14/22 linoryt otecki' oraz monogram wiązany artysty
ID: 77090
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.