Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
19

Cena wylicytowana: 1 900 zł

serigrafia barwna/folia, 60 x 60 cm (arkusz)
sygnowany i datowany p.d.: 'Novosad 73', opisany l.d.: '200/59'
ID: 80709
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • por. "Portfolio 9 x 5 konkret", Galerie Meißner, Hamburg, 1976