Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 900 zł
Numer obiektu na aukcji
43

Cena wylicytowana: 900 zł

linoryt/papier, 49,8 x 29,5 cm (zadruk)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Dawski, 57' oraz opisany l.d.: 'Myślę o Tobie'
opisany wtórnie na odwrociu: 'Stanisław Dawski | 1905 – 1990'
ID: 78416
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.