Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
23

Cena wylicytowana: 3 200 zł

serigrafia barwna/papier, 50 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'Mino 34/50 serigraphie Kałucki 1991/94'
ID: 78699
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.