Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lutego 2020 godz. 19:00

Jurgen Peters (ur. 1936)
"Kreis zeichen", 1969
Cena wylicytowana: 3 500 zł
Numer obiektu na aukcji
25
Jurgen Peters (ur. 1936)
"Kreis zeichen", 1969

Cena wylicytowana: 3 500 zł

serigrafia barwna/papier, 61 x 61 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu: '34/100 Kreis Zeichen JPeters 69'
ID: 80704
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.