Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
44

Cena wylicytowana: 2 200 zł

litografia/papier, 50 x 38 cm
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu 'litografia (egz. autor.) 1980 BZbrożyna'
ID: 81231
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja spadkobierców artystki