Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
45

Cena wylicytowana: 2 200 zł

litografia/papier, 58 x 44 cm
sygnowany i opisany p.d.: '1980 [nieczytelny]' oraz opisany l.d.: 'litografia (ep. artiste)'
ID: 81230
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja spadkobierców artystki