Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
4

Cena wylicytowana: 7 000 zł

serigrafia barwna/papier, 74,9 x 100 cm (arkusz)
sygnowany p.d.: 'Vasarely'
ID: 81225
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Victor Vasarely: Catalogue Raisonne 1. Printed Editions 1949-1991, red. Pedro Benavides, Michele Vasarely, Caracas 2015, s. 134 (il.), 281 (il.)