Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 100 zł
Numer obiektu na aukcji
36

Cena wylicytowana: 1 100 zł

akwatinta/papier, 72 x 55,7 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'FALLING | 9/50 | Strent'77', poniżej dedykacja
ID: 78794
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Szwecja