Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
62

Cena wylicytowana: 2 000 zł

serigrafia/papier, 36 x 26,5 cm (zadruk)
sygnowany i datowany długopisem p.d.: 'Jan Tarasin 77' oraz opisany l.d.: '47/55'
ID: 78911
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.