Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lutego 2020 godz. 19:00

Victor Vasarely (1906 Pécs - 1997 Paryż)
"Bellatrix rouge" z teki "Folklor planetarny", 1964
Cena wylicytowana: 4 800 zł
Numer obiektu na aukcji
6
Victor Vasarely (1906 Pécs - 1997 Paryż)
"Bellatrix rouge" z teki "Folklor planetarny", 1964

Cena wylicytowana: 4 800 zł

serigrafia barwna/karton, 65 x 62 cm (arkusz)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Vasarely'
wydawca: Galeria Der Spiegel, Kolonia
druk: Domberger, Stuttgart
ID: 81040
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Victor Vasarely: Catalogue Raisonne 1. Printed Editions 1949-1991, red. Pedro Benavides, Michele Vasarely, Caracas 2015, s. 35, poz. kat. 49 (il.)