Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
2

Cena wylicytowana: 6 000 zł

serigrafia/papier, 44,5 x 29,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem p.d.: 'JERZY NOWOSIELSKI 93 II/8/50'
ID: 77953
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.