Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 8 000 zł
Numer obiektu na aukcji
12

Cena wylicytowana: 8 000 zł

serigrafia barwna/papier, 85 x 70 cm
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: ‘Jerzy Nowosielski 1995 r.’ oraz opisany l.d.: ‘18/60’
ID: 81520
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.