Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Stasys Eidrigevicius (ur. 1949 r., Medinskaiai na Litwie)
Para exlibrisów: Exlibris Janusza Kryszaka oraz Exlibris Bonnie + Cees Andriessen , 1976
Cena wylicytowana: 700 zł
Numer obiektu na aukcji
247
Stasys Eidrigevicius (ur. 1949 r., Medinskaiai na Litwie)
Para exlibrisów: Exlibris Janusza Kryszaka oraz Exlibris Bonnie + Cees Andriessen , 1976

Cena wylicytowana: 700 zł

akwaforta, akwatinta/papier, 29 x 20,5 cm (wymiary oprawy)
każda z prac sygnowana monogramem artysty p.d.: 'Ste' oraz datowana l.d.: '1976'
wymiary pierwszej pracy: 11 x 8,5 cm [arkusz]
wymiary drugiej pracy: 12,5 x 11 cm [arkusz]
ID: 86943
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.