Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
231

Cena wylicytowana: 1 000 zł

drzeworyt/bibułka, 10,5 x 13 cm (zadruk)
sygnowany, datowany i opisany u dołu: ' Drzeworyt 9/20 Pejzaż Dominik 1952'
ID: 89965
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.