Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Estymacja: 4 800 - 6 000 zł
Numer obiektu na aukcji
210

Estymacja: 4 800 - 6 000 zł

litografia barwna/papier, 60 x 57 cm (w świetle oprawy)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Vasarely' oraz opisany ołówkiem l.d.: '14/120'
ID: 90597
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.