Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 11 000 zł
Numer obiektu na aukcji
228

Cena wylicytowana: 11 000 zł

technika mieszana (auto-offset)/papier, 186 x 112 cm (wymiary każdej pracy)
obie części sygnowane i datowane u dołu: 'Izabella Gustowska 1976 r.', część prawa opisana u dołu: 'offset 2/9'
8 części 46,5 x 56 cm
na odwrociu opisy: 'Tarcza I' 'Tarcza II'
ID: 81355
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Izabela Gustowska Wybór prac 1977 1996 Pamięta jak... Pamietam że...., red. Magdalena Piłakowska, Adrianna Sołtysiak, Sopot 2015, s. 76 (ilustracja) inna edycja
Więcej informacji
„Napotykamy w pracach Gustowskiej autonomiczne formy oniryczne: obiekty bez trwałej tożsamości, zdarzenia poddane logice paradoksu, formy hybrydyczne. (...) uczestniczą [one] w niekończącym się procesie przemian, w którym nic nie jest ostateczne”.

Ryszard Kluszczyński

Zaprezentowana praca Izabelli Gustowskiej składa się z dwóch przedstawień kobiety – frontalnego oraz tylnego. Wzór, na którym możemy dostrzec zarys kobiecego ciała, przywodzi na myśl ozdobną tapetę w kolorze różowym oraz złotym dodatkowo pokrytą ozdobnymi kwiatami. Po bliższej analizie pracy można dostrzec dziurki w podłożu, które widnieją na liczbach zapisanych na ciele kobiety. Modelką uwiecznioną w pracy była koleżanka artystki, Barbara. Jak wspomina autorka: „Pamiętam jak na ciele Barbary zakreśliłam strefy erogenne i pomyślałam, że jest jak tarcza, do której strzelają mężczyźni” (Izabela Gustowska, Izabela Gustowska pamiętam jak…, red. Magdalena Piłakowska, Adrianna Sołtysiak, Sopot 2015, s. 76). W efekcie praca zdaje się przypominać lekko podziurawioną od kul tarczę strzelniczą o zarysie nagiej kobiety. Izabela Gustowska jest artystką wykorzystującą w swojej twórczości różne media – od instalacji, performansu po grafikę oraz fotografię. W swojej sztuce porusza zagadnienie związane z osobistymi doznaniami, indywidualnymi emocjami oraz niejednoznaczną naturą czasu. Zaprezentowana praca powstawała w okresie, który sama artystka nazywała „incydentalnym”. Była to początkowa faza twórczości i czerpania inspiracji ze sztuki body artu, a także realizacji o charakterze parateatralnym.