Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Stanisław Fijałkowski (1922 Zdołbunów na Wołyniu - 2020 Łódź)
"Talmudyczna autostrada na śmierć Tadeusz Brzozowskiego", 1987
Cena wylicytowana: 1 500 zł
Numer obiektu na aukcji
202
Stanisław Fijałkowski (1922 Zdołbunów na Wołyniu - 2020 Łódź)
"Talmudyczna autostrada na śmierć Tadeusz Brzozowskiego", 1987

Cena wylicytowana: 1 500 zł

linoryt/papier, 56,5 x 40 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany u dołu: ‘Talmudyczna autostrada | na śmierć Tadeusz Brzozowskiego 39/50 S.Fijałkowski 87’
ID: 82044
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.