Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
236

Cena wylicytowana: 1 900 zł

litografia barwna/papier, 69 x 38 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem l.g.: '29/100 Lebenstein 73'
ID: 86942
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.