Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Estymacja: 5 500 - 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
226

Estymacja: 5 500 - 7 000 zł

serigrafia/papier, 30,5 x 45,5 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: '22/50 JERZY NOWOSIELSKI 93
ID: 88743
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.