Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Ryszard Otręba (ur. 1932, Suszec)
"Nieokreślone życzenie II", 1994
Cena wylicytowana: 1 400 zł
Numer obiektu na aukcji
266
Ryszard Otręba (ur. 1932, Suszec)
"Nieokreślone życzenie II", 1994

Cena wylicytowana: 1 400 zł

gipsoryt/papier, 83 x 58 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'nieokreślone życzenia II (gipsoryt) 5/50 Otręba 94'
ID: 89248
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.