Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Estymacja: 3 600 - 5 000 zł
Numer obiektu na aukcji
207

Estymacja: 3 600 - 5 000 zł

serigrafia/papier, 65 x 64 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Stańczak' oraz opisany l.d.: '83/175'
ID: 87631
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.