Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
230

Cena wylicytowana: 2 000 zł

druk/papier, 41 x 54 cm (w świetle oprawy)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'grafika komputerowa 1 egzemplarz [nieczytelny] 2000 T. Dominik'
ID: 81819
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.