Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Numer obiektu na aukcji
201

Cena wylicytowana: 1 000 zł

linoryt/bibułka, 19 x 16 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i opisany ołówkiem u dołu: 'S. Fijałkowski | Pani Dobrochnie Olkiewicz | z wyrazami sympatii'
ID: 90599
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.