Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 1 000 zł
Numer obiektu na aukcji
267

Cena wylicytowana: 1 000 zł

akwaforta/papier, 80 x 57 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'czerwona/the Red 7/30 Pietsch 1993'
ID: 89251
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.