Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
216

Cena wylicytowana: 2 200 zł

litografia/papier, 15 x 14 cm (wymiary każdej pracy)
15 x 14 cm [arkusz]; 23 x 48 cm [wymiary oprawy]

pierwsza grafika (od lewej)
sygnowany i opisany u dołu: 'H.C. 140/150 H Stażewski'
druga grafika:
sygnowany, datowany i opisany u dołu: 'H.C. 2/150 H. Stażewski 1984'
trzecia grafika:
sygnowany, datowany i opisany u dołu: 'H.C. 1/150 H. Stażewski 1984'
ID: 81251
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.