Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Jean Baier / 1999 (ur. 1932 r., Genewa)
Bez tytułu
Cena wylicytowana: 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
218
Jean Baier / 1999 (ur. 1932 r., Genewa)
Bez tytułu

Cena wylicytowana: 2 000 zł

litografia barwna/karton, 50 x 65 cm (w świetle oprawy)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Baier'
ID: 90700
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.