Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 900 zł
Numer obiektu na aukcji
310

Cena wylicytowana: 900 zł

litografia/papier, 27 x 20,7 cm (arkusz)
sygnowany i datowany p.d.: 'E.Dwurnik 79'; opisany l.d.: 'litografia - III'
na odwrociu pieczęć wywozowa
ID: 87905
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Stan zachowania
  • widoczne zagięcia i otwory po szpilkach w rogach pracy
  • praca nieoprawiona