Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Jesus Rafael Soto
Bez tytułu
Estymacja: 7 000 - 9 000 zł
Numer obiektu na aukcji
219
Jesus Rafael Soto
Bez tytułu

Estymacja: 7 000 - 9 000 zł

serigrafia/papier, 63 x 90 cm (arkusz)
sygnowany monogramem artysty p.d. praz opisany ołówkiem l.d.: '103/250'
ID: 90724
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.