Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Estymacja: 6 500 - 9 000 zł
Numer obiektu na aukcji
212

Estymacja: 6 500 - 9 000 zł

serigrafia barwna/papier, 79 x 79 cm (zadruk)
sygnowany i opisany ołówkiem u dołu: '76/250 Vasarely'
ID: 87454
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.