Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Estymacja: 2 600 - 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
238

Estymacja: 2 600 - 3 200 zł

linoryt, gauffrage/papier, 78 x 65 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: '1974/75 Monostruktury 5/6 III Jerzy Grabowski, insp.'
ID: 88098
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.