Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Estymacja: 2 600 - 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
222

Estymacja: 2 600 - 3 000 zł

serigrafia/papier, 60 x 60 cm (arkusz)
sygnowany ołówkiem l.d. oraz opisany p.d.: '37/100'
ID: 90707
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.