Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Dieter Ruden (ur. 1941)
Bez tytułu, 1969
Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
224
Dieter Ruden (ur. 1941)
Bez tytułu, 1969

Estymacja: 2 000 - 3 000 zł

serigrafia/papier, 62 x 48 cm (arkusz)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Ruden 69' oraz opisany l.d.: '61/85'
ID: 90712
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.