Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 1 200 zł
Numer obiektu na aukcji
265

Cena wylicytowana: 1 200 zł

gipsoryt/papier, 85 x 58,5 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'opresja (gipsoryt) 20/35 Otręba 1980'
ID: 89256
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.