Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 2 600 zł
Numer obiektu na aukcji
241

Cena wylicytowana: 2 600 zł

serigrafia/papier, 50 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'Mino 28/50 Serigraphie Kałucki 1991/94'
ID: 90710
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.