Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
293

Cena wylicytowana: 2 200 zł

litografia/papier, 68 x 44 cm (zadruk)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'LANSKOY' oraz opisany l.d.: '53/100'
ID: 89327
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.